Zalesňování s pivovarem Holba Hanušovice

Zalesňování s pivovarem Holba Hanušovice proběhlo 19. 10. 2018 na LS Loučná nad Desnou v revíru 3 – Kamzík. Při této již tradiční akci, za doprovodu příjemného slunečného dne se podařilo kvalitně zalesnit 400 ks bukových sazenic. Odměnou pro účastníky byl pocit z dobře odvedené práce a drobné občerstvení. Akce se zúčastnilo 12 zaměstnanců pivovaru Holba Hanušovice a 4 pracovníci LS Loučná nad Desnou.