Co navštívit na území LS Loučná nad Desnou

 

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Část lesní správy leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která nabízí celou řadu zajímavých míst. Na území CHKO Jeseníky se nachází 4 Národní přírodní rezervace (NPR), z nichž 3 leží v působnosti lesní správy Loučná nad Desnou. Jedná se o NPR Rašeliniště Skřítek, NPR Šerák – Keprník a NPR Praděd. Z přírodních rezervací jmenujme PR Bučina pod Františkovou myslivnou.

Na kole přes Vlčí sedlo

Asi 20 km dlouhá trasa vhodná pro cyklisty, vede přes jelení oboru ve správě LČR, s. p. Více informací najdete zde.

Haťovým chodníkem na Švýcárnu

Podmáčené plochy rašeliniště, které jsou součástí trasy hlavního jesenického hřebene od Skřítku až po Ramzovské sedlo, překonáte po dřevěném haťovém chodníku v blízkosti nejstarší horské chaty – Švýcárny. Více informací najdete zde.

Vřesová studánka

Vřesová studánka je poutním místem, jehož dominantou je kamenná kaplička nad pramenem, který je opředen tajemnými legendami o léčivé vodě. Více informací najdete zde.

Jelení obora Loučná nad Desnou

Obora Loučná je největším oborním chovem v Olomouckém kraji, kde při troše štěstí můžete jelení zvěř pozorovat. Napříč oborou prochází celoročně přístupná turistická trasa Na kole přes Vlčí sedlo (viz výše). Více informací najdete zde.

Lesní ekostezka Švagrov

Lesní ekostezka Švagrov má celkem 12 tematických zastavení. Délka celé okružní trasy je 4,5 km a vede údolím proti proudu Studeného potoka. Více informací najdete zde.

Koutecký les

Procházka kouteckým pohádkovým lesem v Koutech nad Desnou zakončená pastvinou s ovečkami jistě nadchne každého. Více informací najdete zde a zde.

Kaple Nejsvětější Trojice na Fellbergu

První zmínky o dřevěné kapli na Fellbergu zasvěcené nejsvětější Trojici jsou datovány do roku 1717. Zděná kaplička byla postavena až v roce 1791 maršíkovským rychtářem Niklem Hampem přímo u pramene. Více informací najdete zde.

Zámek Loučná nad Desnou

Lovecký zámeček s dochovanými renesančními klenbami je obklopen velkým parkem, který je narozdíl od zámku přístupný veřejnosti. Více informací najdete zde.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Jeden z největších technických divů České republiky. Do podzemí elektrárny Dlouhé Stráně jsou pořádány exkurze (nutné objednání předem)

Přístřešek na Medvědí

Přístřešek na Medvědí vybudovaný v rámci Programu 2020 slouží v letní sezóně k odpočinku turistů i cyklistů na cestě z Koutů nad Desnou na horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a v zimním sezóně běžkařům na trase okolo Mravenečníku.

Rybník Kocián Loučná nad Desnou

Rybník Kocián najdete hned vedle Rybářské bašty v Loučné nad Desnou. Lovit zde může každý po zaplacení denní povolenky. Více informací najdete zde.