Organizační struktura LS

 

Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: E-mail
Lesní správce Ing. Ján Dvořák 956 123 101 724 523 695 jan.dvorak@lesycr.cz
Zástupce
lesního správce
Ing. Přemysl Ficnar 956 123 102 724 525 024 premysl.ficnar@lesycr.cz
Referent pro
katastr a restituce
Ing. Hana Báčová 956 123 106 724 623 728 hana.bacova@lesycr.cz
Účetní I Libuše Střelcová 956 123 104   libuse.strelcova@lesycr.cz
Účetní II Jana Homolková 956 123 105   jana.homolkova@lesycr.cz
Oborník Ondřej Plášek 956 123 112 724 523 701 ondrej.plasek@lesycr.cz
Technik LS Ing. Josef Sitta 956 123 110 725 257 678 josef.sitta@lesycr.cz
Adjunkt Ing. Jiří Pospíšil   725 257 925 jiri.pospisil@lesycr.cz
Adjunkt Ing. Michal Hošek 956 123 109 725 257 364 michal.hosek@lesycr.cz
Dělník Mirko Kantorek   724 523 700  

Revíry

Název revíru: Revírník: Mobil: E-mail
R1- Ucháč Ing. Daniel Kamp 725 060 147  kamp.ls123@lesycr.cz
R2- Přemyslov Jiří Šikl 724 523 699  jiri.sikl@lesycr.cz
R3 – Kamzík Ing. Václav Beneš 724 523 703  vaclav.benes@lesycr.cz
R4 – Praděd Josef Švéda 724 523 697  josef.sveda@lesycr.cz
R5 – Mravenečník Ing. Miroslav Pospíšil 724 523 702  miroslav.pospisil@lesycr.cz
R6 -Jezerná Ing. Jan Preč 724 523 696  prec.ls123@lesycr.cz
R7 -Skřítek Ing. Petr Novák 725 393 025  petr.novak1@lesycr.cz
R8- Rudoltice Ing. Martin Pospíchal 724 525 023  martin.pospichal@lesycr.cz