Organizační struktura LS

Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: E-mail
Lesní správce Ing. Ján Dvořák 956 123 101 724 523 695 jan.dvorak@lesycr.cz
Zástupce
lesního správce
Ing. Přemysl Ficnar 956 123 102 724 525 024 premysl.ficnar@lesycr.cz
Referent pro
katastr a restituce
Ing. Štěpánka Svatá 956 123 116 725 132 845 stepanka.svata@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Ing. Hana Báčová 956 123 106 724 623 728 hana.bacova@lesycr.cz
Referent odbytu Jaroslav Svatý 956 123 114 725 257 637 jaroslav.svaty@lesycr.cz
Účetní I Libuše Střelcová 956 123 104 libuse.strelcova@lesycr.cz
Účetní I Jana Skálová 956 123 104 jana.skalova@lesycr.cz
Účetní II Ing. Šárka Křížková 956 123 105 sarka.krizkova@lesycr.cz
Oborník Ondřej Plášek 724 523 701 ondrej.plasek@lesycr.cz
Technik LS Ing. Martina Krupičková 956 123 107 606 097 958 martina.krupickova@lesycr.cz
Technik LS Ing. Michal Hošek 956 123 108 725 257 364 michal.hosek@lesycr.cz
Adjunkt Ing. David Javorský 956 123 109 725 133 106 david.javorsky@lesycr.cz
Adjunkt Ivo Unzeitig 725 133 107 ivo.unzeitig@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Mobil: E-mail
R1 – Ucháč Ing. Daniel Kamp 725 060 147 daniel.kamp@lesycr.cz
R2 – Přemyslov Ing. Jiří Pospíšil 725 257 925 jiri.pospisil@lesycr.cz
R3 – Kamzík Ing. Václav Beneš 724 523 703 vaclav.benes@lesycr.cz
R4 – Praděd Josef Švéda 724 523 697 josef.sveda@lesycr.cz
R5 – Mravenečník Ing. Josef Sitta 725 257 678 josef.sitta@lesycr.cz
R6 – Jezerná Ing. Jan Preč 724 523 696 jan.prec@lesycr.cz
R7 – Skřítek Ing. Petr Novák 725 393 025 petr.novak1@lesycr.cz
R8 – Rudoltice Ing. Martin Pospíchal 724 525 023 martin.pospichal@lesycr.cz
R11- Hanušovice Zbyněk Halámka 724 523 224 zbynek.halamka@lesycr.cz
R12 – Františkov Milan Kubíček 724 525 114 milan.kubicek1@lesycr.cz
R13 – Branná Ing. Vladimír Skřivánek 724 623 923 vladimir.skrivanek@lesycr.cz
R14 – Ostružná Ing. Jiří Kročák 724 623 729 jiri.krocak@lesycr.cz
R15 – Paprsek Zbyněk Frank 724 523 712 zbynek.frank@lesycr.cz
R16 – Nová Seninka Ing. Jan Rozsíval 725 627 455 jan.rozsival@lesycr.cz